angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

TOEFL® PBT Puanları

TOEFL® PBT sınavı daha fazla uygulanmasa da sınav puanları sınav tarihinizden itibaren 2 yıl geçerlidir. Sınav puanlarının gönderilmesi puanlama ilkeleri ile ilgili bilgi için aşağıya bakınız.

TOEFL PBT Sınavı Puanlarınızın Gönderilmesi

Puanlarınızın geçerli olduğu süre (sınav tarihinden itibaren en fazla 2 yıl) içinde puan raporu isteyebilirsiniz. Talepler mail veya faks yoluyla gerçekleşebilir.

TOEFL Additional Score Report Request Form’un (İngilizce içerik) çıktısını alın ve talebinizin ve ödemenizin tamamlanmasına ve postalanmasnaı veya faks ile gönderilmesine ilişkin olarak formun arkasındaki talimatlara uyun.
Not:

  • Her kurum için bir koda ihtiyacınız olacaktır. Bkz. TOEFL Destination Search (İngilizce içerik).
  • Her rapor için ücret 20 ABD dolarıdır.
  • Formu postaya vermeden veya fakslamadan önce imzaladığınızdan ve tarihi yazdığınızdan emin olun.
  • Raporlar, talep formunuz ve ödemeniz alındıktan 10 iş günü sonra postalanır.

Puanlama İlkeleri

Puanların Gizliliği

TOEFL programı, sınav katılımcılarına ait Educational Testing Service (ETS) tarafından veri tabanına kayıtlı veya araştırma dosyalarında bulunan bilgilerinin gizliliğini tanır ve dosyalardaki bu bilgilerin izinsiz paylaşıma açılma sorumluluğunun programda olduğunu bilir. ETS veya yetkili temsilcisi doğrulama amacıyla puan verilerini kurum veya kuruluşlarla paylaşabilir.

TOEFL puan verileri ve istenen zamanda bilgi, araştırma, istatistik veya eğitim amacıyla kullanılan yazma yanıtları bireysel olarak tanımlanamaz. ETS tarafından tutulan bilgiler, sınav katılımcısının puan raporunda ve resmi puan raporlarında yazan bilgilerle aynıdır. Resmi puan raporları sadece, sınav katılımcısının sınava girdiği gün sınav merkezinde belirttiği ya da daha sonraki bir tarihte TOEFL® Additional Score Report Request Form aracılığı ile talep ettiği ya da katılımcının başka bir şekilde yetki verdiği kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Puanlar, sınav katılımcısının açık izni olmadan kurumsal alıcılara açıklanamaz.

Puanların İptali/Geçersiz Kılınması

Bir sınav katılımcısının puanın geçerliliğini etkileyecek bir etkinliğe karıştığını göstermesi için ETS'in yeterli bulduğu miktarda bilgi olduğu takdirde, ETS sınav katılımcısının puanını iptal edebilir ve sonraki ETS sınavlarına katılmaktan men edebilir.

Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için ETS puan alıcılarına puanların iptal edilme nedenlerini bildirebilir ve bazı gruplarla ilgili durumlarda puanların iptal edilmesinin nedenlerini ifşa edebilir. Not: Bu uygulama yalnız Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için geçerlidir.

Sorumluluk

ETS, puanların bildirilmemesi, puanın iptal edilmesi veya sınav katılımcısının sonraki sınavlara girmesinin men edilmesi nedeniyle sınav katılımcısının ETS'e yöneltebileceği her türlü zarar veya hak iddiası durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

TOEFL Test Taker

Promotional Links

İlgili Bağlantılar