angle-upangle-rightangle-downangle-leftcloseusermenu openmenu closedsearchglobebarsphonestore

Sınavları Karşılaştır

TOEFL® Essentials sınavının diğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarıyla karşılaştırılmasını görün. Yenilikçi sınav tasarımı ile, aradığınız pratikliği ve erişilebilirliği birleştirdik, hem de kurumların güvendiği kaliteden ödün vermeden. ETS’nin hazırladığı güvenilir ve eksiksiz bir sınav olan TOEFL® üniversitelere yüksek kalite standartlarına sahip olduğunuzu kanıtlar.

TOEFL Essentials SınavıDuolingo® İngilizce SınavıIELTS® Akademik1Pearson® İngilizce Sınavı2
Sınav Deneyimi
Evden erişim kolaylığı
Daha kısa sınav süresi (yaklaşık 1,5 saat veya daha kısa)
Makul ücret (120 USD veya daha az)
1 sınav oturumunda tamamlanabilir
Speaking cevapları bilgisayara kaydedilerek yüz yüze görüşmede olabilecek yanlı değerlendirme ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.
Sınav Tasarımı
Akademik iletişim soruları içerir3
Kişisel Video Beyanı içerir (puanlanmaz)4
Temel dil bilgisinin ötesinde, iletişim için İngilizce yeterliliğini ölçer5
Sorular, bilgisayarlar tarafından otomatik olarak oluşturulmak yerine canlı değerlendirme uzmanları tarafından geliştirilmiştir.
Puanlar ve Güvenlik
Sınavın sonunda resmi olmayan listening ve reading puanlarını görebilirsiniz
Puanlar en geç 6 gün içerisinde gönderilir
Sınav ücretine, kurumlara gönderilecek olan sınırsız sayıda sınav sonuç belgesi dahildir
4 ana İngilizce yeterlilik becerisi olan listening, reading, writing ve speaking bölümlerinin puanları belirtilir6
Bölüm puanlarına ek olarak temel beceriler de belirtilir7
Evde yapılan sınavlarda güvenliği sağlamak için Yapay Zeka güvenlik önlemlerinin yanı sıra sınav uygulamasının %100’ü için canlı, insan gözetmen kullanılırYok8
Writing ve speaking yanıtları sadece bilgisayar tarafından değil, Yapay Zeka destekli, kimliği gizli, canlı puanlayıcılar tarafından puanlanmaktadır.9

Sınav Deneyimi

Evden erişim kolaylığı
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS® Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Daha kısa sınav süresi (yaklaşık 1,5 saat veya daha kısa)
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Makul ücret (120 USD veya daha az)
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
1 sınav oturumunda tamamlanabilir
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Speaking cevapları bilgisayara kaydedilerek yüz yüze görüşmede olabilecek yanlı değerlendirme ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2

Sınav Tasarımı

Akademik iletişim soruları içerir3
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Kişisel Video Beyanı içerir (puanlanmaz)
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı4
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Temel dil bilgisinin ötesinde, iletişim için İngilizce yeterliliğini ölçer
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı5
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Sorular, bilgisayarlar tarafından otomatik olarak oluşturulmak yerine canlı değerlendirme uzmanları tarafından geliştirilmiştir.
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2

Puanlar ve Güvenlik

Sınavın sonunda resmi olmayan listening ve reading puanlarını görebilirsiniz
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Puanlar en geç 6 gün içerisinde gönderilir
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Sınav ücretine, kurumlara gönderilecek olan sınırsız sayıda sınav sonuç belgesi dahildir
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
4 ana İngilizce yeterlilik becerisi olan listening, reading, writing ve speaking bölümlerinin puanları belirtilir
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı6
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2
Bölüm puanlarına ek olarak temel beceriler de belirtilir
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı27
Evde yapılan sınavlarda güvenliği sağlamak için Yapay Zeka güvenlik önlemlerinin yanı sıra sınav uygulamasının %100’ü için canlı, insan gözetmen kullanılır
TOEFL Essentials Sınavı
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1Yok8
Pearson İngilizce Sınavı2
Writing ve Speaking yanıtları sadece bilgisayar tarafından değil, Yapay Zeka destekli, kimliği gizli, canlı puanlayıcılar tarafından puanlanmaktadır
TOEFL Essentials Sınavı9
Duolingo İngilizce Sınavı
IELTS Akademik1
Pearson İngilizce Sınavı2

1 Bu tanımlar, IELTS Indicator ya da IELTS General Training sınavı için geçerli değildir.

2 Bu tanımlar Pearson’ın Versant sınavı için geçerli değildir.

3 Duolingo İngilizce Sınavındaki soruların incelemesini görmek için Wagner’e (2019) bakınız.

4 Duolingo İngilizce Sınavında "e;video mülakatı"e; olarak anılır.

5 Duolingo İngilizce Sınavı, kapsamlı okuduğunu ya da duyduğunu anlama soruları içermez.

6 Duolingo İngilizce Sınavı alt puanları; Literacy (Okur Yazarlık), Comprehension (Anlama), Conversation (Konuşma) ve Production (Üretim) olarak adlandırılır ve birçok kurum tarafından beceri gereklilikleri belirlenirken kullanılan becerilerden (listening, reading, writing ve speaking) farklıdır. (Kaynak: https://englishtest.duolingo.com/scores (English content))

7 Pearson İngilizce Sınavında "e;etkinleştirici beceriler"e; olarak anılır.

8 Bu sınav için evde sınav seçeneği bulunmamaktadır.

9 TOEFL Essentials sınavının Writing ve Speaking sorularının cevapları, öncelikle sertifikalı puanlayıcılar tarafından değerlendirilir. Yakın gelecekte yapay zeka (YZ) puanlama motorlarının kullanımı da eklenerek puanlayıcıların puanlama doğruluğu ve tutarlılığı artırılacaktır.