angle-upangle-rightangle-downangle-leftcloseusermenu openmenu closedsearchglobebarsphonestore

Puanlar

Puanların Geçerlilik Süresi

TOEFL® Essentials puanlarınız sınav tarihinizden sonraki 2 yıl boyunca geçerlidir.

Puan Alıcıları

Sınav sonuç belgelerinizi, ek bir ücret olmaksızın istediğiniz sayıda kuruma gönderebilirsiniz. İşlem başına 20 kurum sınırlaması bulunmaktadır.

Puan Gönderimi

Reading ve Listening için resmi olmayan puanlar TOEFL Essentials sınavınızın sonunda ekranda görüntülenebilir.

Resmi puanlar, sınavınızdan 6 gün sonra ETS hesabınıza gönderilir. Basılı bir kopyaya ihtiyacınız varsa, kayıt olurken bu seçeneği işaretlemeniz gerekir.

Sınav sonuç belgenizin PDF versiyonları, sınavınızdan 8 gün sonra ETS hesabınızda erişilebilir olacaktır. Sınav sonuç belgeleriniz, kurumlara, gönderme yöntemine bağlı olarak, sınavınızdan sonra en geç 11 gün içerisinde gönderilecektir.

Puan Gözden Geçirme

TOEFL Essentials puanları gözden geçirilemez ve tekrar puanlanamaz.

Puanların İptali ya da Geri Getirilmesi

Sınavınızın sonunda puanlarınızı iptal etme ya da raporlama seçeneğiniz olacaktır.

Sınavınızın sonunda puanlarınızı iptal ederseniz, fakat daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, sınav tarihinizden itibaren 60 gün içerisinde talebinizin ETS’ye ulaşması durumunda iptal edilen puanlarınız geri getirilebilir. ETS hesabınızdan 20 USD ücret karşılığında puanlarınızın geri getirilmesini talep edebilirsiniz. Puanlarınız, talebinizin ve ödemenizin alınmasından sonraki 3 hafta içinde geri getirilecek ve raporlanacaktır.

Bu, sadece sınav katılımcıları tarafından iptal edilen puanlar için geçerlidir. Puanlarınız ETS tarafından iptal edildiyse, geri getirilemezler.

ETS Tarafından Puan İptali

ETS ve TOEFL® programı, her sınav katılımcısının performansını ve bağımsız çalışmasını doğru şekilde yansıtan puanlar bildirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda ETS standartlarının 2 ana hedefi vardır:

 • tüm sınav katılımcılarına yeteneklerini göstermeleri için eşit bir fırsat vermek
 • sınav katılımcılarının diğerlerine göre haksız bir avantaj elde etmesini önlemek

Bu standartlar, ETS ve ETS sınav puanlarının geçerliliğine güvenenler için son derece önemlidir. Bu nedenle ETS, takdiri tamamen kendine ait olmak üzere, puanın geçersiz olduğuna dair kesin bir delil olması durumunda sınav puanlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Puanlar, sınavın adilliğini etkileyen sınav katılımcısı davranışları veya usulsüzlükler sonucunda iptal edilebilir.

Sınav Katılımcısının Davranışları

Hileli ve etik olmayan sınav davranışlarına kesinlikle izin verilmez. Sınavın tamamının yalnızca kayıtlı kişi tarafından yapılmadığı veya sınav sorularının ya da cevaplarının önceden bilindiği anlaşılırsa, ETS, sınav katılımcısının sınav randevusunu önceden iptal etme, sınav katılımcısının puanlarını askıya alma veya iptal etme ve/veya sınav katılımcısını gelecekteki sınavlara katılmaktan men etme hakkını saklı tutar.

Puanlarınız askıya alındığında, inceleme tamamlanana ve puanlarınız yayınlanana dek sınav sonuç belgelerinizi hiçbir kurum veya kuruluşa gönderemezsiniz.

ETS'nin inceleme yöntemlerinden herhangi biri sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesiyle sonuçlanırsa ya da sınav gününde etik olmayan davranışlar tespit edilirse, ETS, sınav katılımcısı tarafından seçilmiş olan puan alıcılarıyla kuşkularını paylaşabilir; bu durumda bu bilgi, kurumun veya kuruluşun karar alma sürecinde dikkate alınabilir.

ETS, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Sınav İptaline Neden Olacak Uygunsuz Davranışlar arasında sayılan ihlal durumlarında, sınavınızı sonlandırma, puanlarınızı iptal etme ve gelecekteki ETS sınavlarına girmekten men etme hakkını saklı tutar.

Sınav Doğruluğuna Aykırı Durumlar/Usulsüzlükler

ETS, aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan aykırılıklar/usulsüzlükler nedeniyle puanlarınızı iptal edebilir:

 • Sınavın uygulanması ile ilgili problemler (hatalı zamanlama, hatalı yerleştirme, kusurlu materyaller, kusurlu teçhizat) ve diğer sınav gerçekleştirme engelleri (doğal afetler, hava koşulları ve diğer acil durumlar). Bunlar, tek bir sınav katılımcısını, bir grup sınav katılımcısını veya birçok sınav katılımcısı grubunu etkileyebilir.

Sınav uygulamanız, sınava girmenizden önce iptal edilirse, sınavınız puanlanamazsa veya sınava ilişkin bir aykırılık nedeniyle puanlarınız iptal edilirse, başka bir sınav tarihi seçebilirsiniz ve sizden sınav tarihi değiştirme ücreti alınmaz.

Puanların Geçersiz Kılınması/İptali

Bir sınav katılımcısının puanlarının geçerliliğini etkileyecek bir faaliyete karıştığını gösteren, ETS için yeterli miktarda bilgi olduğu takdirde, ETS, sınav katılımcısının puanlarını iptal edebilir ve sınav katılımcısını gelecekteki ETS sınavlarına katılmaktan men edebilir. Ayrıca sınav gözetmeninin düzenlemelere uymadığını gösteren, ETS için yeterli miktarda bilgi olduğu takdirde, bu sınav uygulamasındaki puanların bazıları veya tümü askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için, ETS puan alıcılarına puanların iptal edilme nedenlerini bildirebilir ve bazı gruplarla ilgili durumlarda puanların iptal edilmesinin nedenlerini ifşa edebilir. Not: Bu kural, yalnızca Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için ETS, TOEFL® Puanlarını Nasıl ve Neden Sorgular bölümüne bakın.

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine ya da sınav gözetmeninin talimatlarına uyulmaması durumunda, sınavınızın sonlandırılması, puanlarınızın iptal edilmesi ve gelecekteki sınavlara girmenizin men edilmesi gibi, fakat bunlarla da sınırlı olmayan, her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Sınavınız sonlandırılırsa veya puanlarınız iptal edilirse, sınav puanlarınız bildirilmez ve sınav ücretiniz iade edilmez.

Bir sınav katılımcısı kompozisyon sorularına tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde cevap verdiği ya da ETS ile sözlü veya yazılı olarak tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde iletişim kurduğu takdirde, ETS, gerekli önlemleri alma ve/veya emniyet yetkilileri gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan, uygun mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Speaking ya da Writing sorularına küfür ya da uygunsuz bir dil veya içerikle yanıt veren sınav katılımcıları sıfır puan alacaktır. Nelerin uygunsuz yanıtlar olduğunu belirleme hakkı, ETS’ye aittir.

Sorumluluk Beyanı

ETS; ETS'nin puanları bildirmemesi, askıya alması veya iptal etmesi, sınav katılımcısını gelecekteki sınavlardan men etmesi ya da ETS'nin haklarına istinaden sınav katılımcısının bilgilerini ifşa etmesi nedeniyle sınav katılımcısının ETS'ye yöneltebileceği hiçbir zarar veya hak iddiası nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

Şüpheli Davranışları Bildirin - Sınav Sahtekarlığı Yardım Hattı

Lütfen sınav uygulamasında veya sınav uygulamasıyla ilgili yukarıdaki kurallara aykırılık oluşturabilecek, kendi gözlemlediğiniz ya da size bildirilen tüm davranışları, geçersiz puana neden olsa da olmasa da en kısa sürede ETS'ye bildirin. Kimliğiniz gizli tutulacaktır.

E-posta:
reportcheating@toefl.org
Telefon:
+1-609-406-5430

ETS, TOEFL® Puanlarını Neden ve Nasıl Sorgular

Önsöz

Aşağıda belirtilen prosedürler ve seçenekler sadece puanların geçerli olması durumunda geçerlidir ve sınav aykırılıkları/usulsüzlükleri1, sınav katılımcısı kimlik bilgilerindeki uyumsuzluklar veya sınav katılımcısının hatalı davranışları durumlarında geçerli değildir.

Sınav katılımcıları hakkında önemli kararlar verilirken, sınav katılımcılarına, eğitim kurumlarına, resmi kurumlara, profesyonel kuruluşlara ve ETS’nin TOEFL® puanlarının yetkili kullanıcısı olarak tanımladığı tüm kurumlara karşı adaletin sağlanması için, ETS, geçersiz olabilecek sınav puanlarını gözden geçirir. Bu sayfa şüpheler oluştuğunda ETS’nin sınav puanlarının geçerliliğini neden ve nasıl sorguladığını açıklar.

Sınav puanlarının çoğu, bu sonuçların geçerliliği hakkında herhangi bir sorgulama olmadan ETS tarafından raporlanır. ETS sınav puanlarının geçerliliğinden şüphelenirse, ETS sınav katılımcısından bu şüphelere dair bilgi sunmasını ister. ETS çözüm için, aşağıda “Çözüm İçin Seçenekler” başlığı altında detaylıca anlatılan 3 seçenek sunar.

Sınav katılımcısı aşağıdakilerden birini seçebilir:

 1. ETS’ye şüpheli puanları iptal etme yetkisi vermek ve gelecek bir sınava ücretsiz olarak girmek
 2. ETS’ye şüpheli puanları iptal etme yetkisi vermek ve ödediği ücreti geri almak
 3. konuyu tahkime götürmek (Birleşik Devletler sınav katılımcıları için sınav esnasında)

Sınav katılımcısının konuyu yargıya taşıma hakkı bulunmaktadır. Ancak konuyu yargıya taşımak, ETS’nin geçersiz olarak belirlediği puanları iptal etmesini geciktirmez.

1 “Sınav aykırılıkları” sınavın uygulaması ile ilgili sorunlar anlamındadır. Bunlar oluştuğunda, bir tek veya bir grup sınav katılımcısını etkiler. Bu sorunlara idari hatalar (ör. hatalı zamanlama, hatalı oturum düzeni, hatalı sınav gözetmenliği, teknik zorluklar, hatalı materyaller, arızalı ekipman veya sınav personelinin sınav uygulama politikalarına veya prosedürlerine uymaması) ve sınav uygulamasını etkileyen diğer unsurlar dâhildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

ETS Sınav Puanlarını Neden Sorgular

ETS sınavları, ölçmek için tasarlandıkları beceriler için en doğru değerlendirme olarak kabul edilirler. Sonuç olarak, her yıl ETS sınavlarına katılan milyonlarca kişi ve sınav puanı alıcısı binlerce kişi/kurum, ETS’nin raporladığı sınav puanlarının geçerliliğine güvenir. Bu sebeple sınav sonuçlarının geçersiz olabileceği düşünüldüğünde ETS sınav puanlarını sorgular.

ETS Politikalarının Kabulü

ETS, sınavları, sınava katılanların yeteneklerini gösterebilmeleri için eşit fırsatlar sunacak güvenli ve standart şartlar altında gerçekleştirmeyi hedefler. Kayıt süreci esnasında, sınav merkezine girişten sonra ve sınav oturumunun başlamasından önce, sınav katılımcılarının, ETS kurallarını ve prosedürlerini kabul ettiklerini gösteren sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşmenin parçası olarak ETS’nin geçerliliği şüpheli olan puanları gözden geçirme ve geçersiz olduklarına dair sağlam kanıtlar olması halinde puanları iptal etmeye yetkisi olduğunu kabul ederler.

Adil Olmak

ETS, sınav katılımcılarına tarafsız davranmanın önemini bilir ve prosedürlerini bu tarafsızlık ilkesini göz önünde bulundurarak tasarlar. Şüpheli puanların olduğu durumlarda gönderilen mesajlar, aşağıda verilen bilgiler de dahil, sınav katılımcılarının ETS’nin puanları gözden geçirme prosedürlerini anlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanır, böylece puan geçerliliği hakkındaki sorular mümkün olduğunca hızlı ve adil bir şekilde çözümlenebilir.

Sınav katılımcısının ETS’de tutulan puan kaydı ve tamamlanan evrakları, ETS’nin yetkili puan alıcısı olarak tanıdığı (1) sınav katılımcısının talebi üzerine ETS’nin puanları raporladığı tüm kurumlar, (2) ABD ceza kanunu ve/veya göç kanunun idare veya yürütmesinden sorumlu kurumlar da dâhil olmak üzere tüm resmi kurumlar ve (3) ABD veya yabancı bir mahkeme emri ya da geçerli kanunlar uyarınca, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kurumlara verilebilir.

Bir puan alıcısı veya başka bir üçüncü taraf, ETS’den, puanları şüpheli bulunan sınav katılımcılarının isimlerini, puanlarının iptal edilip edilmediğini ve puan iptalinin sebebini açıklamasını isteyebilir. Açıklanacak bilgiler; kimlik bilgisi, sınav güvenliği incelemeleri ile ilgili detaylar ve sınav ortamının bilgileri de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri içerir. Genel olarak sınav katılımcısının bilgilerinin ifşası; puanların doğrulanması, sınav güvenliği araştırmaları ve puan alıcıları tarafından gerçekleştirilen olası kanunsuz hareketlerin araştırılmasından kaynaklanır.

ETS Puan Gözden Geçirme Süreci

Yıllar içerisinde ETS sınav puanlarının geçerliliğini gözden geçirmek için prosedürler geliştirmiştir. ETS sınav puanlarının geçersiz olduğuna dair önemli kanıtlar bulamazsa puanları raporlar. ETS, sınav puanlarının geçerliliğinden şüpheleniyorsa, sınav katılımcısına cevap vermek ve konuyu çözümlemek için bir seçenek seçme olanağı tanır. Sorun çözülemezse, ETS şüpheli puanları iptal eder.

Şüpheli puanların gözden geçirilmesi öncesinde, gözden geçirme sırasında veya sonrasında, ETS, sınavla ilişkili bir suistimal olduğunu tespit ederse, ETS bu konuyu suistimal prosedürleri kapsamında değerlendirebilir. Bu durumda Puan Geçersizliği gözden geçirmeleri ile ilgili olarak sunulan seçenekler, daha önce teklif edilmiş olsalar dahi artık geçerli olmayacaktır.

Şüpheler Nasıl Oluşur

Sınav puanlarının geçerliliğine ilişkin şüpheler aşağıdaki durumlardan kaynaklanabilir:

 • belirli puanların geçerliliğine ilişkin puan alıcılarından gelen sorular (bu sorular genellikle bir sınav katılımcısının yeteneklerinin farklı ölçümleri arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanır)
 • sınav merkezi yöneticilerinden veya diğer sınav katılımcılarından gelen mesajlar
 • diğer iç ve dış bilgi kaynakları

ETS bu kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alsa da, puanların geçersiz olduğuna dair önemli kanıtlar tespit edilemezse ETS puanları iptal etmez.

ETS’nin Puanları Gözden Geçirirken Dikkate Aldığı Bazı Bilgi Çeşitleri

Bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, aşağıdakileri gösteren bilgiler:

 • sınav katılımcısı soruları tek başına cevaplamamış olabilir
 • sınav puanları önceki sınav puanları ile veya sınav katılımcısının yeteneklerinin diğer ölçümleri ile tutarsız olabilir
 • sınav içeriği veya cevapları sınav katılımcısına sınav öncesinde veya sınav sırasında verilmiş olabilir
 • bir dış kaynak, ETS’ye bu bilgileri vermiş olabilir

Karşılaştırmalar; aşağıdakiler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • bir sınav katılımcısının cevapları ile diğer sınav katılımcılarının cevapları
 • bir sınav katılımcısının puanları ile önceki puanları veya sınavın farklı bölümlerindeki puanları
 • sınav günü doldurulan evraklardaki el yazısı ile diğer evraklar üzerindeki el yazısının karşılaştırılması
 • yazdığı kompozisyon ile diğer bir sınav katılımcısının (katılımcılarının) kompozisyonunun ve/veya yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir kaynağın (kaynakların) karşılaştırılması
 • sınav gününde sınav katılımcısı tarafından sunulan kimlik belgeleri ile diğer kayıtların karşılaştırılması
 • sınav günü evrakları üzerindeki bilgiler ile diğer evraklar üzerindeki bilgiler
 • başka bir sınav katılımcısının cevaplarına uyması için değiştirilen cevaplar
 • biyometrik veriler

İnceleme Sırasında İşlem Yapılmaması

Sınav puanları raporlanmadan önce şüpheler ortaya çıkar ise, ETS puanları geçerlilikleri hakkındaki şüpheler çözümlenmeden puan alıcılarına göndermez. Diğer taraftan, önceden gönderilmiş puanlar şüphe uyandırdığında, ETS, gözden geçirme ve çözümleme süreci tamamlandıktan sonra veya sınav katılımcısı bilgi sunması veya seçeneklerden birini seçmesi için verilen sürede istenenleri yapmadıktan sonra, puanları iptal etmeye karar verene kadar puan alıcılarına puanların şüpheli olduğuna dair bir bilgi iletmez.

İki-aşamalı Gözden Geçirme Süreci

ETS, sınav puanlarının geçersiz olduğuna dair sağlam kanıtlar elde etmeden sınav puanlarını iptal etmeyecektir. Adaleti sağlamak için, gözden geçirme süreci, her birinde farklı bir grup sorumlu personelin yer aldığı 2 aşamadan oluşur.

İlk İnceleme

ETS Office of Testing Integrity (OTI) puanların ilk gözden geçirilmesinden sorumludur. OTI çalışanları ETS’deki bilgileri temel alarak geçersizlik için önemli bir kanıt olup olmadığını değerlendirir. Her durumda OTI, Puan Gözden Geçirme Özeti adı verilen ve şüphelerle ilgili bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlar.

OTI geçersizlik için önemli bir kanıt olmadığına kanaat getirirse, gözden geçirmeyi sonlandırır ve sınav katılımcısına ve belirlenmiş puan alıcılarına daha önceden gönderilmediyse puanları gönderir. ETS, puanlar hakkında şüphelerini belirten tüm puan alıcılarına, puanların iptal edilmesini gerektirecek herhangi bir puan geçerliliği sorunu bulunmadığını bildirir.

OTI çalışanları puanların geçersiz olabileceğine ilişkin önemli bir kanıt bulursa, sınav katılımcısına bilgi verilir ve ETS’nin şüphelerine cevap olarak ilave bilgiler göndermeleri için tek bir fırsat sağlanır. Bu bilginin ulaşmasını takiben OTI çalışanları, Puan Gözden Geçirme Özetine ve sınav katılımcısı tarafından ETS Gözden Geçirme Kuruluna inceleme ve karar verme/öneri için sunulan tüm bilgilere başvurur. Sınav katılımcısı ETS’nin mektubunda belirtilen süre içerisinde cevap vermez ise sınav katılımcısının puanları tekrar bir ihtarda bulunulmaksızın iptal edilir. Bu durumda Kurul tarafından bir gözden geçirme yapılmaz.

Sınav katılımcılarına aynı zamanda puanlarının iptal edilerek tekrar ücretsiz bir sınava katılmaları ya da puanlarının iptal edilerek ücret iadesi sağlanması seçenekleri teklif edilir.

Ek Bilgi Gönderme

Şüpheli puanlar Gözden Geçirme Kuruluna gönderilmeden önce, OTI, sınav katılımcılarına ETS’nin şüphelerine cevap verecek ilave bilgiler gönderme fırsatı verir. Sınav katılımcıları, sınav tecrübelerine ilişkin konuyla ilgili olan bilgileri iletebilirler. Örneğin:

 • Şüpheli sınav uygulaması öncesine ait doğruluğu ispatlanmış orijinal evraklar, el yazısı farklılıkları hakkındaki sorulara cevap olabilir.
 • Fiziksel rahatsızlık veya diğer engellilik hallerinde sınav katılımcısı bir doktor raporu ya da başka ilgili bir evrak sunabilir.

Gözden Geçirme Kurulu tüm bu bilgileri değerlendirir ve bazı durumlarda bunlar ETS’nin şüphelerini giderir.

Diğer taraftan, Gözden Geçirme Kurulu özellikle ETS’nin puan geçerliliği hakkındaki şüphelerine cevap sağlamayan bilgileri dikkate almaz. Örneğin, karakter referansları veya referans mektupları, el yazısı farklılıklarını ya da 2 veya daha fazla sınav katılımcısının cevapları arasındaki sıra dışı benzerlikleri açıklamaz.

Gözden Geçirmenin İkinci Aşaması

Gözden Geçirme Kurulu, tarafsız ETS profesyonel personelinden oluşan bir gruptur. Gözden Geçirme Kurulu üyeleri yönetimsel veya uygulama sorumlulukları bulunan sınav programlarının puanlarını gözden geçirmezler. Kurul vakaları gözden geçirmek için dönüşümlü panellerde toplanır. Tek bir panel üyesi dahi geçersizliğe ilişkin önemli bir kanıt olmadığı sonucuna varırsa, gözden geçirme sona erer ve puanlar raporlanır/bildirilir.

Gözden Geçirme Kurulu, Puan Gözden Geçirme Özetinin (ki farklı el yazısı vakalarında ETS tarafından dışarıdan tutulan bir evrak müfettişi raporu içerir) içeriğini ve sınav katılımcısı tarafından sunulan tüm bilgileri değerlendirir. Gözden Geçirme Kurulu geçersizlik için önemli kanıt olduğuna karar verirse, OTI sınav katılımcısını bilgilendirir. ETS bu aşamada sınav katılımcısının puanlarını iptal etmeden önce, aşağıda “Çözümleme İçin Seçenekler” başlığı altında açıklandığı gibi seçenekler sunar. Yukarıda anlatıldığı gibi puanların iptal edilmesi hâlâ bir seçenektir.

Çözümlemeye Giden Seçenekler

Seçenek 1 - Sınav katılımcısı Puanları İptal Eder ve Sonraki bir Sınava Ücretsiz olarak Katılır

Sınav katılımcısı ETS’den şüpheli puanları iptal etmesini ister ve sonraki bir sınava ücretsiz olarak katılır. ETS daha sonra puanları sınav katılımcısının kaydından siler. Puanlar daha önce iletildiyse, ETS puan alıcılarına veya diğer üçüncü şahıslara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Seçenek 2 - Sınav katılımcısı Puanları İptal Eder ve Ücret İadesi Alır

Sınav katılımcısı ETS’den şüpheli puanları iptal etmesini ister ve sınav ücretinin iadesini alır. ETS daha sonra puanları sınav katılımcısının kayıtlarından siler ve sınav katılımcısı tarafından ödenmiş olan tüm sınav ücretlerini iade eder. Puanlar daha önce raporlandıysa/bildirildiyse, ETS, puan alıcılarına veya diğer üçüncü taraflara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Seçenek 3 - Tahkim²

Sınav katılımcısı, Amerikan Tahkim Kurulu tarafından atanan üçüncü şahıs bir hakemden ETS’nin şüpheli sınav puanlarının iptalini destekleyecek sağlam kanıtlarının olup olmadığını tespit etmesini isteyebilir.

2 Tahkim seçeneği sadece Amerika Birleşik Devletlerinde sınava katılan sınav katılımcıları için sınav esnasında geçerlidir.

Gereklilikler

Bu seçeneği seçen bir sınav katılımcısının, tahkim esnasında uygulanacak olan prosedürleri açıklayan standart ETS Tahkim Sözleşmesini imzalaması gerekir. Tahkim, sadece ETS’nin iptal kararını destekleyen önemli kanıtlar olup olmadığını bağımsız bir şekilde gözden geçirmesi amacına yöneliktir. Bu gözden geçirme sadece belgelere dayanır. Sonuç olarak hakem sadece ETS Gözden Geçirme Kurulu puanları iptal etmeye karar verdiği zaman ona gönderilmiş olan bilgileri gözden geçirecektir. Dolayısıyla sınav katılımcıları verilen zaman içerisinde Gözden Geçirme Kuruluna sunulmamış olan hiçbir bilgiyi tahkime sunamaz.

Ücret

Tahkim ücretini ETS öder.

Seçenekler hakkında Sorular

Bu seçenekler hakkında soruları olan sınav katılımcılarının OTI ile iletişime geçmesi önerilir (aşağıdaki “İletişim Bilgileri”ne bakınız).

İptal Prosedürleri

ETS, sınav puanlarını iptal ettiğinde, bu puanlar bir daha raporlanamaz. Sınav katılımcısının ödediği tüm ilgili sınav ücretleri iade edilir veya sınav katılımcısı ileride bir sınava ücretsiz olarak katılır. Puanlar daha önce herhangi bir puan alıcısına raporlanmadıysa, ETS başka bir işlem yapmaz. Puanlar daha önce raporlandıysa/bildirildiyse, ETS, daha önce puanları almış olan puan alıcılarına veya diğer üçüncü taraflara sınav katılımcısının puanlarının iptal edildiğini bildirir.

Diğer Kişilerden Öneriler

Sınav katılımcıları ETS’nin sınav puanı gözden geçirme prosedürlerine ilişkin güvenilir bir kişiden öneri isteyebilir. OTI personeli, sınav katılımcısı veya sınav katılımcısı tarafından bu soruları çözümlemesi istenen kişiler ile ETS puan gözden geçirme prosedürlerini görüşmeye hazırdır. Sınav katılımcılarının ETS’ye başka kişiler ile görüşebilmeleri için yazılı izin vermeleri gerekir.

İletişim Bilgileri

Şüpheli sınav puanlarına ilişkin sorularınız var ise lütfen Office of Testing Integrity (OTI) ile iletişime geçin:

E-posta:
tsreturns@ets.org
Telefon:
1-800-750-6991 (Ücretsiz arama: Birleşik Devletler, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve Kanada)
+1-609-406-5430 (diğer ülkeler)
Posta:
Office of Testing Integrity
Educational Testing Service
Princeton, NJ 08541

Puan Doğrulama

Kurumlar kendilerine doğrudan sınav katılımcıları tarafından gönderilen puanları doğrulayabilirler. ETS’de kayıtlı olan resmi puanlar ile sizin gönderdiğiniz puanlar arasında bir uyuşmazlık varsa, kurum ya da ajanstan sizin gönderdiğiniz puanın bir kopyasını göndermeleri istenecektir.

Kurumun ya da ajansın talebi üzerine ETS, resmi puanlarınızı ve son 2 yıl içinde varsa kayıtlı olan tüm eski puanlarınızı iletir. ETS ya da yetkili temsilcisi, sizin puan gönderinizin ya da sınav katılımcısı sınav sonuç belgenizin kopyasına sahip bir kurum ya da ajansın talebi üzerine puan bilgilerinizi gönderir.

Ek kurallar ve prosedürler için TOEFL Essentials Information Bulletin’a başvurabilirsiniz: