angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

Puanlama İlkeleri

Puanların Gizliliği

TOEFL® programı, sınav katılımcılarının gizlilik haklarını tanır. ETS gizlilik ve bilgi güvenliği politikasına göre, ETS tarafından saklanan verilerde veya araştırma dosyalarında bulunan bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesinden korunması programın sorumluluğundadır. Bazı özel koşullarda bu veriler paylaşılabilir:

 • ETS veya yetkili temsilcisi (temsilcileri) doğrulama amacıyla sınav katılımcılarının puan verilerini kurum veya kuruluşlarla paylaşabilir.
 • TOEFL sınavı puan verileri veya teker teker tanımlanmayan yazma ve konuşma yanıtları istenen zamanda bilgi, araştırma, istatistik veya eğitim amacıyla kullanılabilir. TOEFL kayıtlarında tutulan bilgiler, puan gönderimindeki ve resmi puan raporlarındaki bilgilerle aynıdır.
 • Resmi puan raporları, yalnızca sınav katılımcısı tarafından sınava kaydolurken seçilen kurum veya kuruluşlara, daha sonra gönderilen bir Puan Raporu Talebi Formu üzerine ya da başka bir şekilde sınav katılımcısı tarafından izin verildiğinde gönderilir.
 • TOEFL kayıt numaralarını bir kuruma (örneğin göçmenlik büroları) veren sınav katılımcıları, TOEFL puan verilerinin bu kuruma verilmesine izin vermiş sayılırlar. Puan verilerinize erişim hakkı vermek istemediğiniz sürece kayıt numaranızı kimseye vermeyin.
 • Kurumlar erişim hakkı için ETS'e başvurmalıdır, ancak bunu yaptıktan sonra puanlarınıza erişmek için verdiğiniz bilgileri kullanabilirler. Özel Terms and Conditions of the TOEFL Online Score Verification Service (İngilizce içerik) kısmını inceleyin.
 • ETS’nin amacı, sınav katılımcısının yardım almadan sahip olduğu becerileri yansıtan geçerli puanları raporlamaktır. Bu amaçla, ETS, sınav katılımcısı hakkında maliki bulunduğu bilgilerin tümünü ve sınava katılma koşul ve şartlarını, aralarında aşağıdakilerin bulunduğu uygun taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar:
  • ETS ile sözleşmesi bulunan ve TOEFL sınav puanlarının yetkili kullanıcısı olarak tanınan her kurum. Buna, ETS’nin, sınav katılımcısının talebi üzerine puan raporladığı her kurum da hiçbir kısıtlama olmadan dahildir.
  • ABD ceza kanunu ve/veya göç kanununun idare veya yürütmesinden sorumlu her resmi kurum.
 • Uygun taraflarla paylaşıma açık olan bilgiler arasında; bunlarla sınırlı olmamak üzere; sınav katılımcısının kimlik bilgisi, sınav güvenliği incelemesinin yürütülmesi ve hükümlerine ilişkin bilgi ve sınavın gerçekleştiği sınav merkeziyle ilgili bilgiler vardır.

Sınav katılımcısının izni olmadan puanlar ETS tarafından puan alıcılarına açıklanmaz (sınav katılımcısı ve alıcı için geçerli olan düzenleme ve kanunlara tabidir).

ETS Kişisel Bilgi Kullanımı

Bize kişisel bilgilerinizi vererek ve bir TOEFL sınavına kayıt olarak, www.ets.org/legal/privacy adresinde bulunan, ETS Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile Sınava Girenin Gizliliği ve Bilgi Güvenliği Politikasına uygun olarak, ETS’nin bu tür kişisel bilgileri kullanmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğinizi beyan etmiş olursunuz (ya da rızanızı onaylamış olursunuz).

ETS, telefonla ve/veya sesle/görüntüyle bazı bilgileri toplayabilir ya da parmak izleri veya fotoğraflar gibi biyometrik özellikleri elde edebilir.

ETS Veri Koruma

ETS, kişisel bilgilerinizi işletimsel, yönetimsel, teknik ve fiziksel güvenlik önlemleriyle daima koruyacaktır. Sınav günü, kontrol veya kayıt sürecinde alınan fotoğrafınız veya diğer biyometrik unsurlarınız sınav güvenlik araştırması kapsamında kullanılmadıkça ETS, yerel yönetmelikler kısıtlamadıkça bunları maksimum 3 yıl bünyesinde tutacaktır.

Bilgilerinizi aşağıdaki koşulları karşılayacak şekilde saklayacağız:

 • Dolandırıcılık, hırsızlık ve izinsiz sınav katılımcıları tarafından yapılan yalan tanıtımlara karşı koruma
 • Kimlik doğrulaması
 • Sınav sürecinin bütünlüğünü sürdürme

Sınav Soruları ile İlgili Sorular

TOEFL sınavı sorularını dil uzmanları hazırlar. Bu uzmanlar, tüm sınav materyallerinin tutarlı olarak yüksek kalitede olmasını sağlamak üzere geliştirilmiş özenli, standart hale getirilmiş prosedürleri izler. Her soru ETS personelinin birkaç üyesi tarafından incelenir.

Dilbilgisi, dil sınama ve dil öğretimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan ve TOEFL Yönetim Kurulu'na rapor veren bağımsız bir grup olan TOEFL Committee of Examiners, sınav içeriği ve özelliklerine ilişkin genel yönergeler oluşturur.

Sınav soruları uygun şekilde incelenip düzeltildikten sonra, bu sorular titizlikle deneme şeklinde uygulanır ve sınavlara dahil edilir. Daha sonra sınavlar, sınavın olası tüm sürümlerinin kültürel önyargıdan arınmasını sağlamak için yerleşik ETS ve TOEFL programı prosedürlerine göre incelenir. Tek tek soruların istatistiksel analiziyle tüm öğelerin uygun ölçüm bilgileri sunduğundan emin olunur.

ETS sınav sorularının geliştirilmesi sırasında ve nihai sınavların hazırlığında kapsamlı kalite kontrolleri gerçekleştirse de bazen baskı hataları veya sorularda kusurlar ortaya çıkabilir. Bir sorundan şüpheleniyor ve bir soru öğesini herhangi bir nedenle sorgulamak istiyorsanız sınav merkezinden ayrılmadan önce sınav gözetmenini bilgilendirin.

Şu adrese de yazabilirsiniz:

MS 42N-208, TOEFL Sınav Soruları Danışma
Educational Testing Service
Rosedale Road
Princeton, NJ 08541-­0001, ABD

Veya sınava girdikten sonra mümkün olan en kısa sürede 1-609-683-2600 numarasına faks gönderin.

Lütfen şunları ekleyin:

 • sınav adı
 • sınav bölümü
 • sınav tarihi
 • sınava girilen merkezin adı
 • mümkünse sorgulanan sınav öğesi sayısı

Sınav Merkezleri Hakkında Şikayetler

Sınav binası veya sınav merkezi personeli ile ilgili bir şikayetiniz varsa, bunu sınav tarihinizden itibaren en geç 5 gün içinde TOEFL@ets.org adresine e-posta ile bildirebilirsiniz. Kayıt olurken kullandığınız adınızı, kayıt numaranızı, sınav tarihini, sınav merkezinin adını ve sınav merkezinin bulunduğu şehri ve ülkeyi belirtmeyi unutmayın.

ETS Puan İptali Politikası

ETS ve TOEFL programı, her sınav katılımcısının performansını ve bağımsız çalışmasını doğru şekilde yansıtan puanlar bildirmek için çabalamaktadır. Bu çerçevede ETS standartlarının iki temel hedefi vardır: tüm sınav katılımcılarına yeteneklerini sergilemeleri için eşit fırsat tanımak ve herhangi bir sınav katılımcısının diğerlerinden farklı olarak haksız bir avantaj elde etmesini önlemek. Bu standartlar, ETS ve ETS sınav puanlarının geçerliliğine güvenenler için son derece önemlidir. Bu nedenle ETS, puanın geçersiz olduğuna dair kesin bir delil olması durumunda, takdiri tamamen kendine ait olmak üzere, sınav puanlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Puanlar, sınav katılımcısının davranışlarının veya sınavın doğruluğunu etkileyen düzensizliklerin sonucunda iptal edilebilir.

Sınav Katılımcısının Davranışları

Hileli veya etik olmayan sınav davranışlarına kesinlikle izin verilmez. ETS, bir sınav katılımcısının sınavı bağımsız olarak tamamlamadığına veya sınav sorularının ya da yanıtlarının önceden bilindiğine dair kanıt olarak istatistiksel değerlendirme veya diğer profesyonel değerlendirme yöntemlerini kullanabilir. ETS; bir sınav katılımcısının sınavdan önce, sınav sırasında veya sınavdan sonra sınav sorularını, konularını veya yanıtlarını paylaşarak ya da elde ederek haksız bir avantaj kazandığına ya da sınavın tamamen veya kısmen kayıtlı sınav katılımcısından başka biri tarafından veya başka birinin yardımıyla tamamlandığına inanırsa sınav katılımcısının randevusunu önceden iptal etme, sınav katılımcısının puanlarını tutma veya iptal etme ve/veya sınav katılımcısını sonraki sınavlara girmekten men etme hakkını saklı tutar.

Eğer puanlarınız beklemede tutuluyorsa, araştırma tamamlanmadan ve puanlarınız açıklanmadan, puanlarınızı hiçbir kurum ya da kuruluşa gönderemeyeceksiniz.

ETS'in inceleme yöntemlerinden herhangi biri sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesiyle sonuçlanırsa ya da sınav günü etik olmayan davranışlar tespit edilirse ETS sınav katılımcısı tarafından seçilen puan alıcılarıyla şüphelerini paylaşabilir, böylece bu bilgiler kurumun veya kuruluşun karar alma sürecinde gözden geçirilebilir.

ETS, şunları içeren fakat bunlarla sınırlı olamayan ihlal durumlarında sizi sınav yerinden çıkarma, puanlarınızı iptal etme ve sonraki ETS sınavlarına girmekten men etme hakkını saklı tutar “Sınav Merkezinden Çıkarılmaya Yol Açan Uygunsuz Davranışlar.”

Sınav Doğruluğuna Aykırı Durumlar

ETS, şunları içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan aykırılıklar nedeniyle puanlarınızı iptal edebilir:

 • Sınav idaresi ile ilgili problemler (hatalı zamanlama, hatalı yerleştirme, kusurlu materyaller, kusurlu teçhizat) ve diğer sınav gerçekleştirme engelleri (doğal afetler, hava koşulları ve diğer acil durumlar). Bunlar, tek bir sınav katılımcısını, bir grup sınav katılımcısını veya birçok sınav katılımcısı grubunu etkileyebilir.
 • Sınav merkezindeki koşullar sınavın, hile veya uygunsuz veya yasa dışı aktiviteler yüzünden usulüne uygun yapılmadığına makul düzeyde işaret eder. ETS tarafından belirlenen bazı koşullarda, bireysel olarak yanlış bir şey yapıldığına dair kanıt olmasa bile bir sınav merkezindeki sınav katılımcılarının tüm puanları iptal edilebilir.

Sınav uygulamanız sınava girmenizden önce iptal edilirse, sınavınız puanlanamazsa veya sınava ilişkin bir aykırılık nedeniyle puanlarınız iptal edilirse başka bir sınav tarihi seçebilirsiniz ve sizden sınav tarihi değiştirme ücreti alınmaz.

Sınav merkezine gelir ve sınav uygulamasının ETS tarafından iptal edildiğini öğrenirseniz sınavınızı ücretsiz olarak yeniden programlayabilir veya sınav ücretinizin tamamını geri alabilirsiniz.

Eğer ETS sınavı veya sınavınızdan sonra sınav puanlarını iptal ederse ve sınav merkezine gitmek için ulaşım masrafı yaptı iseniz, sadece size ait makul oranlarda ve belgelenmiş ulaşım masrafınızı, sınav tarihinizden sonra 30 gün içerisinde talep etme hakkınız olabilir. İadeler ABD doları olarak yapılır. TOEFL® Services, birimi ile bağlantıya geçerken, uygun faturanın düzenlenmesi için aşağıdaki bilgileri hazır edin:

 • Ad
 • Doğum tarihi
 • Posta adresi
 • Gündüz saatlerinde kullanılan telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İlk sınav tarihi
 • TOEFL kayıt numarası
 • Sorunun açıklaması

Puanların İptali/Geçersiz Kılınması

Bir sınav katılımcısının puanın geçerliliğini etkileyecek bir etkinliğe karıştığını göstermesi için ETS'in yeterli bulduğu miktarda bilgi olduğu takdirde, ETS sınav katılımcısının puanını iptal edebilir ve sonraki ETS sınavlarına katılmaktan men edebilir. Ayrıca sınav gözetmeninin düzenlemelere uymadığını göstermesi için ETS'in yeterli bulduğu miktarda bilgi olduğu takdirde bu uygulamadaki bazı veya tüm puanlar alıkoyulabilir ya da iptal edilebilir.

Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için ETS puan alıcılarına puanların iptal edilme nedenlerini bildirebilir ve bazı gruplarla ilgili durumlarda puanların iptal edilmesinin nedenlerini ifşa edebilir. Not: Bu politika, yalnızca Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için ETS TOEFL® Puanlarını Neden ve Nasıl Sorgular bölümüne bakın.

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine ya da sınav gözetmeninin talimatlarına uyulmaması durumunda, sınav katılımcısının sınav merkezinden çıkarılması, sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesi ve sınav katılımcısının sonraki sınavlara girmesinin men edilmesi gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Bir sınav katılımcısı sınav merkezinden çıkarılırsa veya sınav katılımcısının puanları iptal edilirse, bu sınav katılımcısının puanları bildirilmez ve sınav ücreti iade edilmez.

ETS, bir sınav katılımcısı kompozisyon sorularına tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde cevap verdiği ya da ETS ile sözlü veya yazılı olarak tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde iletişim kurduğu takdirde, gerekli önlemleri alma ve/veya emniyet yetkilileri gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan uygun mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Speaking ya da Writing sorularına küfür ya da uygunsuz bir dil veya içerikle yanıt veren sınav katılımcıları sıfır puan alacaktır. ETS uygunsuz yanıt tanımlama hakkını kullanacaktır.

Sorumluluk

ETS; ETS'in puanları bildirmemesi, alıkoyması veya iptal etmesi, sınav katılımcısını sonraki sınavlardan men etmesi ya da sınav katılımcısının bilgilerini ETS'e ait haklar gereğince ifşa etmesi nedeniyle sınav katılımcısının ETS'e yöneltebileceği hiçbir zarar veya hak iddiası nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

Şüpheli Davranışları Bildirin - Sınav Sahtekarlığı Yardım Hattı

Lütfen sınav uygulamasında veya sınav uygulamasıyla ilgili yukarıdaki politikalara aykırılık oluşturabilecek, gözlemlediğiniz tüm davranışları geçersiz puana neden olsa da olmasa da en kısa sürede ETS'e bildirin. Bu tür bir bildirimde bulunan kişinin kimliği gizli tutulacaktır.

Telefon:
+1-609-406-5430
Faks:
+1-609-406-0709
E-posta:
reportcheating@toefl.org
TOEFL Test Taker