angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

Revize edilmiş TOEFL® Kağıt üzerinde Sınav için Puanlama İlkeleri

Puanların Gizliliği

TOEFL® programı, sınav katılımcılarına ait Educational Testing Service (ETS) tarafından veri tabanına kayıtlı veya araştırma dosyalarında bulunan bilgilerinin gizliliğini tanır ve dosyalardaki bu bilgilerin izinsiz paylaşıma açılma sorumluluğunun programda olduğunu bilir. ETS veya yetkili temsilcisi doğrulama amacıyla puan verilerini kurum veya kuruluşlarla paylaşabilir.

TOEFL puan verileri ve istenen zamanda bilgi, araştırma, istatistik veya eğitim amacıyla kullanılan yazma yanıtları bireysel olarak tanımlanamaz. ETS tarafından tutulan bilgiler, sınav katılımcısının puan raporunda ve resmi puan raporlarında yazan bilgilerle aynıdır. Resmi puan raporları sadece, sınav katılımcısının sınav kaydında belirttiği veya daha sonraki bir tarihte Additional Score Report Request Form aracılığı ile talep ettiği veya katılımcının başka bir şekilde yetki verdiği kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Puanlar, sınav katılımcısının açık izni olmadan kurumsal alıcılara açıklanamaz.

Sınav Soruları ile İlgili Sorular

TOEFL sınavı sorularını dil uzmanları hazırlar. Bu uzmanlar, tüm sınav materyallerinin tutarlı olarak yüksek kalitede olmasını sağlamak üzere geliştirilmiş özenli, standart hale getirilmiş prosedürleri izler. Her soru ETS personelinin birkaç üyesi tarafından incelenir.

Dilbilgisi, dil sınama ve dil öğretimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan ve TOEFL Yönetim Kurulu'na rapor veren bağımsız bir grup olan TOEFL Committee of Examiners, sınav içeriği ve özelliklerine ilişkin genel yönergeler oluşturur. Sınav soruları uygun şekilde incelenip düzeltildikten sonra, bu sorular titizlikle deneme şeklinde uygulanır ve sınavlara dahil edilir.

Daha sonra sınavlar, sınavın olası tüm sürümlerinin kültürel önyargıdan arınmasını sağlamak için yerleşik ETS ve TOEFL programı prosedürlerine göre incelenir. Tek tek soruların istatistiksel analiziyle tüm öğelerin uygun ölçüm bilgileri sunduğundan emin olunur.

ETS sınav sorularının geliştirilmesi sırasında ve nihai sınavların hazırlığında kapsamlı kalite kontrolleri gerçekleştirse de bazen baskı hataları veya sorularda kusurlar ortaya çıkabilir. Bir soruda herhangi bir sorun olduğunu düşünüyor ve herhangi bir nedenle sorgulamak istiyorsanız sınav merkezinden ayrılmadan önce gözetmeni bilgilendirin.

Bu konu ile ilgili yazılı bildiriminizi şu adrese yapabilirsiniz: MS 42N-208, TOEFL Test Question Inquiries, Educational Testing Service, Rosedale Road, Princeton, NJ 08541-0001, ABD veya sınava girdikten sonra mümkün olan en kısa sürede 1-609-683-2600 numaraya bir faks mesajı gönderebilirsiniz. Lütfen sınav adını, sınav bölümünü, sınav tarihini, sınava girilen merkezin adını ve mümkünse sorgulanan sınav öğesi sayısını ekleyin.

Sınav binası veya sınav merkezi personeli ile ilgili şikayetiniz varsa, sınav tarihini takip eden 7 gün içinde tas@ets.org adresine e-posta gönderin veya Test Center Complaints, ETS, MS 34Q, 225 Phillips Avenue, Ewing, NJ 08618, ABD adresine mektup gönderin. Kayıt olurken kullandığınız adınızı, kayıt numaranızı, sınav tarihini, sınav merkezinin adını ve sınav merkezinin bulunduğu şehri ve ülkeyi/konumu belirtmeyi unutmayın.

ETS Puan İptali Politikası

ETS ve TOEFL programı, her sınav katılımcısının performansını ve bağımsız çalışmasını doğru şekilde yansıtan puanlar bildirmek için çabalamaktadır. Bu bakımdan ETS standartlarının başlıca iki amacı vardır: tüm sınav katılımcılarına yeteneklerini göstermeleri için eşit fırsat sunmak ve bir sınav katılımcısının diğerlerine göre haksız bir avantaj sağlamasını engellemek. Bu standartlar, ETS için ve ETS sınav puanlarının geçerliliğine güvenenler için son derece önemlidir. Bu nedenle ETS, puanın geçersiz olduğuna dair kesin bir delil olması durumunda, takdiri tamamen kendine ait olmak üzere, sınav puanlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Puanlar, sınav katılımcısının davranışlarının veya sınavın doğruluğunu etkileyen düzensizliklerin sonucunda iptal edilebilir.

Sınav Katılımcısının Davranışları

ETS, şunları içeren fakat bunlarla sınırlı olamayan ihlal durumlarında sizi sınav merkezinden çıkarma, puanlarınızı iptal etme ve sonraki ETS sınavlarına girmekten men etme hakkını saklı tutar:

 • Sınava veya sınavın bir bölümüne başka biri yerine girme veya girme girişimi ya da başka birinin sizin yerinize sınava veya sınavın bir bölümüne girmesi veya girmeye çalışması.
 • Kabul edilebilir kimlik göstermeme veya geçersiz bir kimliğe sahip olma.
 • Sınava, sınavın bir bölümüne veya sınavla ilgili bilgilere uygunsuz erişim elde etme.
 • Sınav alanında telefon veya diğer elektronik cihazların kullanılması veya bulundurulması.
 • Uçlu kalemler, tükenmez kalemler, hesap makineleri, her türlü kol saatleri, kitaplar, broşürler, notlar, karalama kağıdı, cetveller, vurgulama kalemleri, kulaklığa sahip stereo veya alıcı vericiler, cep telefonları, kronometreler, sözlükler, çeviriciler veya kayıt, tarama cihazları, fotoğraf makinası veya benzeri elektronik aletler gibi sınavla ilgili izin verilmeyen araçların kullanılması.
 • Yardım etme veya alma girişimi. Sınav sırasında her türlü iletişim, sınav sırasında veya aralarda sınav içeriğinin veya yanıtlarının tartışılması veya paylaşılması, sınav sonrasında sınav sorularının veya yanıtlarının tartışılması veya paylaşılması yasaktır.
 • Olağandışı zamanlama kalıpları, olağandışı yanıt kalıpları ve/veya sınavın farklı bölümlerinde tutarsız performans ve/veya diğer sınav uygulamalarıyla tutarsız performans gibi nedenlerle yanıtlarınızın geçersiz olduğuna dair kanıt.
 • Writing bölümü yanıtının diğer TOEFL sınav katılımcılarının yanıtlarına büyük oranda benzer materyaller veya atıfta bulunmadan yayınlanmış ya da yayınlanmamış kaynaklardan alıntı, açımlama ya da fikir içerdiğine dair kanıt.
 • Herhangi bir sınav içeriğini, sınav bölümünü, sınavla ilgili karalama kağıdı veya notları herhangi bir şekilde (örneğin basılı kopya ile, sözlü olarak veya elektronik olarak) dışarıya çıkarmak veya çıkarmaya çalışmak, çoğaltmak ya da başka bir kişi veya kuruma açıklamak.
 • İzin verilmeden bir sınava veya sınav bölümüne bakma, sınavı veya sınav bölümünü inceleme veya süre bittikten sonra üzerinde çalışma.
 • Sınav oturumu sırasında veya aralarda izin almadan sınav merkezini terk etme.
 • Sınav oturumu sırasında programlanmamış aşırı veya uzun aralar verme. Sınav merkezi personeli, verilen araları kesinlikle takip etmek ve birden çok veya uzun aralar veren sınav katılımcılarını bildirmek zorundadır.
 • Bulletin (İngilizce içerik) belgesinde bulunan, sınav merkezi personeli tarafından sözlü olarak açıklanan veya sınav materyallerinde belirtilen düzenlemelere uymama.
 • Sınav merkezinde rahatsızlık yaratma veya rahatsız edici davranışlar sergileme.
 • Sınav merkezine bir silah veya ateşli silah getirme.
 • Sınav salonuna yiyecek, içecek (engellilik veya sağlıkla ilgili gereksinimler nedeniyle kolaylık başvurusunda bulunup onay aldığınız durumlar haricinde), tütün ürünü veya e-sigara getirmek.
 • Sınav salonuna yasaklanmış başka eşyalar getirme.
 • Writing bölümü sorularına küfür ya da uygunsuz bir dil veya içerikle yanıt veren sınav katılımcıları sıfır puan alacaktır. ETS uygunsuz yanıt tanımlama hakkını kullanacaktır.

Yukarıdaki nedenlerden herhangi biri yüzünden sınav merkezinden çıkarılırsanız veya puanlarınız iptal edilirse sınav ücretleriniz iade edilmez ve ücretsiz olarak tekrar sınava giremezsiniz. Ayrıca ETS sizi sonraki sınavlarına girmekten men edebilir.

Not: ETS, bir sınav katılımcısı kompozisyon sorularına tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde cevap verdiği ya da ETS ile sözlü veya yazılı olarak tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde iletişim kurduğu takdirde, gerekli önlemleri alma ve/veya emniyet yetkilileri gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan uygun mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Sınav Doğruluğuna Aykırı Durumlar

ETS, şunları içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan aykırılıklar nedeniyle puanlarınızı iptal edebilir:

 • Sınav uygulamasına ilişkin sorunlar (yanlış zamanlama, yanlış yerleşim, hatalı materyaller, arızalı ekipmanlar) ve sınav uygulamasını engelleyen diğer durumlar (doğal afetler, hava koşulları ve diğer acil durumlar). Bunlar tek bir sınav katılımcısını, bir grup sınav katılımcısını veya birçok sınav katılımcısı grubunu etkileyebilir.
 • Hileli veya diğer uygunsuz ya da yasadışı etkinlikler nedeniyle sınavın uygun olmayan şekilde yürütüldüğünü gösteren sınav merkezi koşulları. ETS tarafından belirlenen bazı koşullarda, bireysel olarak yanlış bir şey yapıldığına dair kanıt olmasa bile bir sınav merkezindeki sınav katılımcılarının tüm puanları iptal edilebilir.

Bazen kontrolümüz dışındaki hava koşulları veya diğer şartlar başlangıç saatinin gecikmesine veya sınavın yeniden programlanmasına ya da sınava girmenizden sonra puanların iptal edilmesine neden olabilir.

Sınava girmeden önce sınavınızın tarihi ETS tarafından değiştirilirse başka bir sınav tarihi seçebilirsiniz. Böyle bir durumda sizden sınav tarihi değiştirme ücreti alınmaz.

Sınav merkezine ulaşır ve sınav uygulamasının ETS tarafından iptal edildiğini öğrenirseniz sınavınızı ücretsiz olarak yeniden programlayabilir veya sınav ücretinizin tamamını geri alabilirsiniz.

Eğer ETS sınavı veya sınavınızdan sonra sınav puanlarını iptal ederse ve sınav merkezine gitmek için ulaşım masrafı yaptı iseniz, sadece size ait makul oranlarda ve belgelenmiş ulaşım masrafınızı, sınav tarihinizden sonra 30 gün içerisinde talep etme hakkınız olabilir. İadeler ABD doları olarak yapılır.

TOEFL Services (İngilizce içerik) ile iletişim kurduğunuzda uygun belgeleri hazırlayın ve şu bilgileri vermeye hazır olun:

 • Ad
 • Doğum tarihi
 • Posta adresi
 • Gündüz saatlerinde kullanılan telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İlk sınav tarihi
 • TOEFL kayıt numarası
 • Sorunun açıklaması

Sınav tarihi değişikliği ve iade politikaları hakkında sorunuz varsa lütfen TOEFL Services (İngilizce içerik) ile iletişim kurun.

Puanların İptali/Geçersiz Kılınması

Bir sınav katılımcısının puanlarının geçerliliğini etkileyecek bir faaliyete karıştığını göstermesi için ETS'nin yeterli bulduğu miktarda bilgi olduğu takdirde, ETS sınav katılımcısının puanını iptal edebilir ve sonraki ETS sınavlarına katılmaktan men edebilir.

Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için ETS puan alıcılarına puanların iptal edilme nedenlerini bildirebilir ve bazı gruplarla ilgili durumlarda puanların iptal edilmesinin nedenlerini ifşa edebilir. Not: Bu uygulama yalnız Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için geçerlidir.

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine ya da sınav merkezi görevlisinin talimatlarına uyulmaması durumunda, sınav katılımcısının sınav yerinden çıkarılması, sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesi ve sınav katılımcısının sonraki sınavlara girmesinin men edilmesi gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Bir sınav katılımcısı sınav merkezinden çıkarılırsa veya sınav katılımcısının puanları iptal edilirse, bu sınav katılımcısının puanları bildirilmez ve sınav ücreti iade edilmez.

Sorumluluk

ETS, puanların bildirilmemesi, puanın iptal edilmesi veya sınav katılımcısının sonraki sınavlara girmesinin men edilmesi nedeniyle sınav katılımcısının ETS'e yöneltebileceği her türlü zarar veya hak iddiası durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Lütfen sınav uygulamasında veya sınav uygulamasıyla ilgili yukarıdaki politikalara aykırılık oluşturabilecek, gözlemlediğiniz tüm davranışları geçersiz puana neden olsa da olmasa da en kısa sürede ETS'e bildirin. Bu tür bir bildirimde bulunan kişinin kimliği gizli tutulacaktır.

Telefon: 
+1-609-406-5430
Faks:
+1-609-406-0709
E-posta:
reportcheating@toefl.org