angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

ETS Puan İptali Politikası

ETS ve TOEFL® programı, her sınav katılımcısının performansını ve bağımsız çalışmasını doğru şekilde yansıtan puanlar bildirmek için çabalamaktadır. Bu bağlamda ETS standartlarının 2 ana hedefi vardır:

 • tüm sınav katılımcılarına yeteneklerini göstermeleri için eşit bir fırsat vermek
 • sınav katılımcılarının diğerlerine göre haksız bir avantaj elde etmesini önlemek

Bu standartlar, ETS ve ETS sınav puanlarının geçerliliğine güvenenler için son derece önemlidir. Bu nedenle ETS, puanın geçersiz olduğuna dair kesin bir delil olması durumunda, takdiri tamamen kendine ait olmak üzere, sınav puanlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Puanlar, sınav katılımcısının davranışlarının veya sınavın doğruluğunu etkileyen düzensizliklerin sonucunda iptal edilebilir.

Sınav Katılımcısının Davranışları

Hileli veya etik olmayan sınav davranışlarına kesinlikle izin verilmez. Sınavın tamamının yalnızca kayıtlı kişi tarafından yapılmadığı veya sınav sorularının ya da cevaplarının önceden bilindiği anlaşılırsa, ETS, sınav katılımcısının sınav randevusunu önceden iptal etme, sınav katılımcısının puanlarını askıya alma veya iptal etme ve/veya sınav katılımcısını gelecekteki sınavlara katılmaktan men etme hakkını saklı tutar.

Eğer puanlarınız beklemede tutuluyorsa, araştırma tamamlanmadan ve puanlarınız açıklanmadan, puanlarınızı hiçbir kurum ya da kuruluşa gönderemeyeceksiniz.

ETS'nin inceleme yöntemlerinden herhangi biri sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesiyle sonuçlanırsa ya da sınav günü etik olmayan davranışlar tespit edilirse, ETS, sınav katılımcısı tarafından seçilmiş olan puan alıcılarıyla kuşkularını paylaşabilir; bu durumda bu bilgi, kurumun veya kuruluşun karar alma sürecinde dikkate alınabilir.

ETS, Sınavınızın ETS Tarafından İptaline Neden Olan Uygunsuz Davranışlar arasında listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan ihlal durumlarında, sınav oturumundan çıkartma, sınavınızı sonlandırma ve/veya puanlarınızı iptal etme ve gelecekteki ETS sınavlarına girmekten men etme hakkını saklı tutar.

Sınav Doğruluğuna Aykırı Durumlar

ETS, şunları içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan aykırılıklar nedeniyle puanlarınızı iptal edebilir:

 • Sınav idaresi ile ilgili problemler (hatalı zamanlama, hatalı yerleştirme, kusurlu materyaller, kusurlu teçhizat) ve diğer sınav gerçekleştirme engelleri (doğal afetler, hava koşulları ve diğer acil durumlar). Bunlar, tek bir sınav katılımcısını, bir grup sınav katılımcısını veya birçok sınav katılımcısı grubunu etkileyebilir.
 • Sınav merkezindeki koşullar sınavın, hile veya uygunsuz veya yasa dışı aktiviteler yüzünden usulüne uygun yapılmadığına makul düzeyde işaret eder. ETS tarafından belirlenen bazı koşullarda, bireysel olarak yanlış bir şey yapıldığına dair kanıt olmasa bile bir sınav merkezindeki sınav katılımcılarının tüm puanları iptal edilebilir.

Sınav uygulamanız sınava girmenizden önce iptal edilirse, sınavınız puanlanamazsa veya sınava ilişkin bir aykırılık nedeniyle puanlarınız iptal edilirse başka bir sınav tarihi seçebilirsiniz ve sizden sınav tarihi değiştirme ücreti alınmaz.

Sınav randevunuza gelir ve sınav uygulamasının ETS tarafından iptal edildiğini öğrenirseniz, sınavınızı ücretsiz olarak yeniden planlayabilir veya sınav ücretinizin tamamını geri alabilirsiniz.

ETS, bir sınav uygulanmasını iptal ederse ve sınav merkezine gitmek için ulaşım masrafı yaptıysanız, sadece size ait makul oranlarda ve belgelenmiş ulaşım masrafınızı, sınav tarihinizden sonra 30 gün içerisinde geri alma hakkınız olabilir. İadeler ABD doları olarak yapılır. TOEFL® Services, birimi ile bağlantıya geçerken, uygun faturanın düzenlenmesi için aşağıdaki bilgileri hazır edin:

 • Ad
 • Doğum tarihi
 • Posta adresi
 • Gündüz saatlerinde kullanılan telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İlk sınav tarihi
 • TOEFL kayıt numarası
 • Sorunun açıklaması

Puanların İptali/Geçersiz Kılınması

Bir sınav katılımcısının puanlarının geçerliliğini etkileyecek bir faaliyete karıştığını gösteren ETS için yeterli miktarda bilgi olduğu takdirde, ETS, sınav katılımcısının puanlarını iptal edebilir ve sınav katılımcısını gelecekteki ETS sınavlarına katılmaktan men edebilir. Ayrıca sınav gözetmeninin düzenlemelere uymadığını göstermesi için ETS'in yeterli bulduğu miktarda bilgi olduğu takdirde bu uygulamadaki bazı veya tüm puanlar alıkoyulabilir ya da iptal edilebilir.

Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için ETS puan alıcılarına puanların iptal edilme nedenlerini bildirebilir ve bazı gruplarla ilgili durumlarda puanların iptal edilmesinin nedenlerini ifşa edebilir. Not: Bu politika, yalnızca Birleşik Devletler dışındaki sınav katılımcıları için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için ETS TOEFL® Puanlarını Neden ve Nasıl Sorgular bölümüne bakın.

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine, sınav merkezi yöneticisinin veya gözetmeninin talimatlarına uyulmaması durumunda, sınav merkezinden çıkarılmanız, sınavınızın sonlandırılması, puanlarınızın iptal edilmesi ve gelecekteki sınavlara girmenizin men edilmesi gibi, ancak bunlarla da sınırlı olmayan, her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Sınav merkezinden çıkarılırsanız, sınavınız sonlandırılırsa veya puanlarınız iptal edilirse, sınav puanlarınız bildirilmez ve sınav ücretiniz iade edilmez.

ETS, bir sınav katılımcısı kompozisyon sorularına tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde cevap verdiği ya da ETS ile sözlü veya yazılı olarak tehditkar veya rahatsız edici bir şekilde iletişim kurduğu takdirde, gerekli önlemleri alma ve/veya emniyet yetkilileri gibi fakat bunlarla da sınırlı olmayan uygun mercileri bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Speaking ya da Writing sorularına küfür ya da uygunsuz bir dil veya içerikle yanıt veren sınav katılımcıları sıfır puan alacaktır. ETS uygunsuz yanıt tanımlama hakkını kullanacaktır.

Sorumluluk

ETS; ETS'nin puanları bildirmemesi, askıya alması veya iptal etmesi, sınav katılımcısını gelecekteki sınavlardan men etmesi ya da ETS'nin haklarına istinaden sınav katılımcısının bilgilerini ifşa etmesi nedeniyle sınav katılımcısının ETS'ye yöneltebileceği hiçbir zarar veya hak iddiası nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

Şüpheli Davranışları Bildirin - Sınav Sahtekarlığı Yardım Hattı

Lütfen sınav uygulamasında veya sınav uygulamasıyla ilgili yukarıdaki politikalara aykırılık oluşturabilecek, gözlemlediğiniz tüm davranışları geçersiz puana neden olsa da olmasa da en kısa sürede ETS'e bildirin. Kimliğiniz gizli tutulacaktır.

E-posta:
reportcheating@toefl.org
Telefon:
+1-609-406-5430
Faks:
+1-609-406-0709