angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

Sınav İptaline Neden Olacak Uygunsuz Davranışlar: Sınav Güvenlik Prosedürleri

Birçok kişi ve kurum TOEFL® sınav puanlarına güvendiği için sınav güvenliği ETS için çok önemlidir. Sınavın adil ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için sınav merkezlerinin uygulaması gereken bazı prosedürler vardır. Sınav merkezi çalışanlarının veya gözetmenlerin talimatlarına uymaz veya uymayı reddederseniz, sınav oturumunuz sonlandırılır ve sınav ücretiniz iade edilmez.

Hileli veya Etik Olmayan Sınav Davranışlarının İncelenmesi

Hileli veya etik olmayan sınav davranışlarına kesinlikle izin verilmez. ETS, bir sınav katılımcısının sınavı veya sınavın bir bölümünü bağımsız olarak tamamlamadığına veya sınav sorularının ya da yanıtlarının önceden bilindiğine dair kanıt olarak istatistiksel değerlendirme veya diğer profesyonel değerlendirme yöntemlerini kullanabilir. ETS; bir sınav katılımcısının sınavdan önce, sınav sırasında veya sınavdan sonra sınav sorularını, konularını veya yanıtlarını paylaşarak ya da elde ederek haksız bir avantaj kazandığına ya da sınavın tamamen veya kısmen sınav katılımcısından başka biri tarafından veya başka birinin yardımıyla tamamlandığına inanırsa sınav katılımcısının randevusunu önceden iptal etme, sınav katılımcısının puanlarını askıya alma veya iptal etme ve/veya sınav katılımcısını sonraki sınavlara girmekten men etme hakkını kullanabilir.

Puanlarınız beklemede tutuluyorsa inceleme tamamlanana ve puanlarınız yayınlanana dek puan raporlarınızı hiçbir kurum veya kuruluşa gönderemezsiniz.

ETS'in inceleme yöntemlerinden herhangi biri sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesiyle sonuçlanırsa veya sınav günü ya da sınavdan sonra etik olmayan davranışlar tespit edilirse ETS sınav katılımcısı tarafından seçilen puan alıcılarıyla şüphelerini paylaşabilir, böylece bu bilgiler kurumun veya kuruluşun karar alma sürecinde gözden geçirilebilir. ETS, puanlarınızı alan her kurum ve kuruluşa iptal yazınızın bir kopyasını gönderecektir.

Sınavın Sonlandırılması için Nedenler

Sınav merkezi yöneticisinin veya gözetmenin sizi sınav merkezinden çıkarma ve/veya sınavınızı sonlandırma yetkisi bulunmakta olup ETS, TOEFL web sitesindeki Bulletin üzerinde yer alan ya da sınav merkezinde sınav günü size açıklanan herhangi bir politikayı ve prosedürü ihlal eden ve aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir fiil nedeniyle, puanlarınızı alıkoyma ve/veya iptal etme ve/veya daha sonraki sınavlardan men etme hakkını saklı tutar:

 • Sınava veya sınavın bir bölümüne başka biri yerine girme veya girme girişimi ya da başka birinin sizin yerinize sınava veya sınavın bir bölümüne girmesi veya girmeye çalışması.
 • Sınav içeriğini, müsvedde kağıdını veya sınavla ilgili notları almak, almaya teşebbüs etmek veya aktarmak. Hiçbir koşulda test içeriğinin tümü veya herhangi bir bölümü alınamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz ve/veya herhangi bir kişi veya kuruluşa, çıktısı ile veya sözlü ve/veya elektronik olarak ifşa edilemez.
 • İzin verilmeden bir sınava veya sınav bölümüne bakma, sınavı veya sınav bölümünü inceleme veya süre bittikten sonra üzerinde çalışma.
 • Geçerli, kabul edilebilir kimlik gösterememe.
 • Sınavdan önce herhangi bir sınav içeriğine, sınavın bir bölümüne veya sınav soruları, konuları veya yanıtları dâhil olmak üzere sınavla ilgili bilgilere usulsüz bir şekilde erişmek veya sınavla ilgili herhangi bir ön bilgiyi sınavın yapıldığı konuma getirmek. kimlik kartınız, yasaklanan cihazlarala ve sınavda yardımcı olması için kullanılan herhangi bir yöntem buna dahildir. ETS, önbilgi olduğuna ilişkin delil bulunduğunda puanları iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Sınavın yapıldığı ortamda telefon, herhangi bir tür saat veya başka herhangi bir elektronik cihaz kullanmak veya bulundurmak yasaktır; aksi halde bu, ETS tarafından sınav merkezinden çıkarılmanıza, sınavınızın sonlandırılmasına ve/veya puanlarınızın iptal edilmesine yol açacaktır. Sınav ücretiniz iade edilmez.
 • Sınav esnasında, ekran paylaşımını ve uzaktan erişim yazılımını etkinleştirmek.
 • Aşağıdaki izinsiz araçlardan herhangi birini kullanmak ve bulundurmak:
  • uçlu kalem
  • tükenmez kalem
  • tarama kalemi
  • hesap makinesi
  • kitap
  • kitapçık
  • not
  • izin verilmeyen karalama kağıdı
  • cetvel
  • işaret kalemleri
  • kulaklıklı stereo veya radyo
  • kulaklıklar (evde test için geçerlidir)
  • sözlük
  • sınav hazırlık malzemeleri
  • çevirmen
  • herhangi bir elektronik dinleme, kayıt, tarama, dinleme veya fotoğraf cihazları
 • Kimlik belgeleri haricindeki kişisel eşyaları sınav alanına getirmek. Kıyafet ve diğer kişisel eşyalar sınav merkezi yöneticisinin veya gözetmeninin incelemesine tabidir. Ayrıca, sınav esnasında belirli birtakım kıyafetlere veya saç takılarına da izin verilmeyebilir. İncelenebilecek ve/veya yasaklanabilecek eşyalar (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla):
  • kravat
  • papyon
  • şapka
  • atkı
  • ceket ve diğer dış giyim ürünleri
  • kravat iğnesi
  • kol düğmesi
  • tarak
  • baret
  • saç bandı
  • mücevher (alyans haricinde)
 • Bilgisayarı kurcalama.
 • Sınav sırasında veya aralarda izin almadan sınav alanını veya merkezini terk etmek.
 • Sınav merkezine bir silah veya ateşli silah getirme.
 • Engellilik veya sağlıkla ilgili gereksinimlerine bağlı olarak kolaylık başvurunuz onaylanmadığı sürece, sınav alanına yiyecek veya içecek getirmek.
 • Sınav alanında tütün veya elektronik sigara bulundurma.
 • Planda olmayan ve izin verilmemiş aralar verme.
 • Speaking bölüm sorularına cevap verirken herhangi bir şekilde yardım alma.
 • Sınavınızdan önce veya aralarda, her türlü notları kullanarak kompozisyonunuz için hazırlık yapmak.
 • Olağandışı zamanlama kalıpları, olağandışı yanıt kalıpları, sınavın farklı bölümlerinde tutarsız performans veya diğer sınav uygulamalarıyla tutarsız performans gibi nedenlerle yanıtlarınızın geçersiz olduğuna dair kanıt.
 • Writing veya Speaking yanıtının diğer TOEFL sınav katılımcılarının yanıtlarına büyük oranda benzer materyaller veya atıfta bulunmadan yayınlanmış ya da yayınlanmamış kaynaklardan alıntı, açımlama ya da fikir içerdiğine dair kanıt.
 • her türlü rahatsız edici veya tehditkar davranışlar sergileyerek rahatsızlık vermek. Rahatsız edici hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir. Neyin rahatsız edici davranış olduğuna karar vermek tamamen sınav merkezi yöneticisinin veya gözetmenin taktirindedir.
 • Yardım almak veya yardım almaya teşebbüs etmek veya yardım etmek veya yardım etmeye teşebbüs etmek Sınav sırasında veya önceden onaylanmış molalarda sınav sorularının, konularının veya cevapların tartışılması veya paylaşılması, sınavdan sonra sınav sorularının, konularının veya cevapların tartışılması ve paylaşılması dahil olmak üzere her türlü iletişim yasaktır. Buna chat, mesaj panosu veya forum, SMS mesajı, metin mesajı, e-posta veya fotoğraflar da dahildir.
 • Bu web sitesindeki Bulletin yer alan herhangi bir düzenlemeye veya sınav merkezi yöneticisi veya gözetmeni tarafından verilen ya da herhangi materyalde belirtilen talimatlara uymamak.

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine veya sınav merkezi gözetmeninin veya yöneticisinin talimatlarına uyulmaması durumunda, sizi sonraki sınavlardan men etme ya da puanlarınızı askıya alma veya iptal etme dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, gereken her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Puanlarınız iptal edilirse bildirilmez ve sınav ücretiniz iade edilmez.

ETS, yetkisiz kullanımlara karşı cihazların tekrar kullanımını ve sınav yerlerini izler. Paylaşılan sınav cihazlarının ve ortak sınav yerlerinin sık ve uygun olmayan şekilde kullanımı, puan gönderiminin gecikmesine ve/veya puan iptaline yol açabilir ve gelecekte yapılacak ETS sınavlarına katılım hakkınızı etkileyebilir.

Ayrıca bkz.: