angle-up angle-right angle-down angle-left close user menu open menu closed search globe bars phone store

Sınav Merkezinden Çıkarılmaya Neden Olan Uygunsuz Davranışlar: Sınav Güvenlik Prosedürleri

Sınav merkezi prosedür ve kurallarına dair detaylı bilgiler, TOEFL iBT® Registration Bulletin (Kayıt Bülteni) dokümanında bulunabilir.

Hileli veya etik olmayan sınav davranışlarına kesinlikle izin verilmez. ETS, bir sınav katılımcısının sınavı veya sınavın bir bölümünü bağımsız olarak tamamlamadığına veya sınav sorularının ya da yanıtlarının önceden bilindiğine dair kanıt olarak istatistiksel değerlendirme veya diğer profesyonel değerlendirme yöntemlerini kullanabilir. ETS; bir sınav katılımcısının sınavdan önce, sınav sırasında veya sınavdan sonra sınav sorularını, konularını veya yanıtlarını paylaşarak ya da elde ederek haksız bir avantaj kazandığına ya da sınavın tamamen veya kısmen sınav katılımcısından başka biri tarafından veya başka birinin yardımıyla tamamlandığına inanırsa sınav katılımcısının randevusunu önceden iptal etme, sınav katılımcısının puanlarını askıya alma veya iptal etme ve/veya sınav katılımcısını sonraki sınavlara girmekten men etme hakkını kullanabilir.

Puanlarınız beklemede tutuluyorsa inceleme tamamlanana ve puanlarınız yayınlanana dek puan raporlarınızı hiçbir kurum veya kuruluşa gönderemezsiniz.

ETS'nin inceleme yöntemlerinden herhangi biri sınav katılımcısının puanlarının iptal edilmesiyle sonuçlanırsa ya da sınav gününde veya sınavdan sonra etik olmayan davranışlar tespit edilirse, ETS, sınav katılımcısı tarafından seçilen puan alıcılarıyla şüphelerini paylaşabilir; böylece bu bilgiler kurumun veya kuruluşun karar verme sürecinde dikkate alınabilir. ETS, puanlarınızı alan her kurum ve kuruluşa iptal yazınızın bir kopyasını gönderecektir.

Sınav merkezi gözetmeninin sizi sınav merkezinden çıkarma yetkisi bulunmakta olup ETS; Bültende ve TOEFL® web sitesinde yer alan ya da sınav merkezinde sınav günü size açıklanan herhangi bir politikayı ve prosedürü ihlal eden ve aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir fiil nedeniyle, puanlarınızı askıya alma ve/veya iptal etme ve/veya daha sonraki sınavlardan men etme hakkını saklı tutar:

 • Sınava veya sınavın bir bölümüne başka biri yerine girme veya girme girişimi ya da başka birinin sizin yerinize sınava veya sınavın bir bölümüne girmesi veya girmeye çalışması.
 • Sınav içeriğini, müsvedde kağıdını veya sınavla ilgili notları almak, almaya teşebbüs etmek veya aktarmak. Hiçbir koşulda test içeriğinin tümü veya herhangi bir bölümü alınamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz ve/veya herhangi bir kişi veya kuruluşa, çıktısı ile veya sözlü ve/veya elektronik olarak ifşa edilemez.
 • İzin verilmeden bir sınava veya sınav bölümüne bakma, sınavı veya sınav bölümünü inceleme veya süre bittikten sonra üzerinde çalışma.
 • Geçerli, kabul edilebilir kimlik gösterememe.
 • Sınavdan önce herhangi bir sınav içeriğini, sınavın bir bölümünü almak veya sınav soruları, konuları veya cevapları dahil olmak üzere bu içeriklere usulsüz bir şekilde erişmek veya sınavla ilgili herhangi bir ön bilgiyi herhangi bir şekilde sınav merkezine getirmek. kimlik kartınız, yasaklanan cihazlarala ve sınavda yardımcı olması için kullanılan herhangi bir yöntem buna dahildir. ETS, önbilgi olduğuna ilişkin delil bulunduğunda puanları iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Sınav merkezinde telefon, saat veya başka herhangi bir elektronik cihaz kullanmak veya bulundurmak yasaktır; aksi halde bu, ETS tarafından sınav merkezinden çıkarılmanıza ve/veya puanlarınızın iptal edilmesine yol açacaktır. Sınav ücretiniz iade edilmez.
 • Aşağıdaki izinsiz yardımlardan herhangi birini kullanmak ve bulundurmak:
  • uçlu kalem
  • tükenmez kalem
  • tarama kalemi
  • hesap makinesi
  • tüm saat türleri
  • kitap
  • kitapçık
  • not
  • izin verilmeyen karalama kağıdı
  • cetvel
  • işaret kalemleri
  • kulaklıklı stereo veya radyo
  • sözlük
  • sınav hazırlık malzemeleri
  • çevirmen
  • her türlü telefon
  • herhangi bir elektronik dinleme, kayıt, tarama, dinleme veya fotoğraf cihazları
 • Kimlik belgeleri haricindeki kişisel eşyaları sınav salonuna getirmek. Kıyafet ve diğer kişisel eşyalar sınav merkezi gözetmeninin incelemesine tabidir. Ayrıca, sınav salonuna belirli birtakım kıyafetlerle veya saç takılarıyla girmenize de izin verilmeyebilir. İncelenebilecek veya yasaklanabilecek eşyalar (sadece bunlarla sınırlı değil):
  • kravat
  • papyon
  • şapka
  • atkı
  • ceket ve diğer dış giyim ürünleri
  • kravat iğnesi
  • kol düğmesi
  • tarak
  • baret
  • saç bandı
  • mücevher (alyans haricinde)
 • Bilgisayarı kurcalama.
 • Sınav sırasında veya aralarda izin almadan sınav salonunu, sınav salonunun yakın çevresini ve sınav merkezini terk etmek.
 • Sınav merkezine bir silah veya ateşli silah getirme.
 • Engellilik veya sağlıkla ilgili gereksinimlerine bağlı olarak kolaylık başvurunuz onaylanmadığı sürece sınav salonuna yiyecek veya içecek getirme.
 • Sınav salonuna tütün veya elektronik sigara getirme.
 • Programlanmamış aşırı veya uzun aralar verme. Sınav merkezi gözetmeni molaları sıkı bir şekilde izler ve birden fazla veya uzun süreli mola veren sınav katılımcılarını bildirmekten sorumludur.
 • Yanıtınızı hazırlamak veya Speaking bölümünün sorularına yanıt vermek üzere her tür yardımı almak amacıyla ara verme veya Speaking bölümünün başlamasını geciktirme.
 • Aralarda verilen karalama kağıdını veya her türlü not kağıdını kompozisyonunuzu hazırlamak için kullanma.
 • Olağandışı zamanlama kalıpları, olağandışı yanıt kalıpları, sınavın farklı bölümlerinde tutarsız performans veya diğer sınav uygulamalarıyla tutarsız performans gibi nedenlerle yanıtlarınızın geçersiz olduğuna dair kanıt.
 • Writing veya Speaking yanıtının diğer TOEFL sınav katılımcılarının yanıtlarına büyük oranda benzer materyaller veya atıfta bulunmadan yayınlanmış ya da yayınlanmamış kaynaklardan alıntı, açımlama ya da fikir içerdiğine dair kanıt.
 • her türlü rahatsız edici veya tehditkar davranışlar sergileyerek rahatsızlık vermek. Rahatsız edici hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir. Neyin rahatsız edici davranış olduğuna karar vermek tamamen sınav merkezi yöneticisinin taktirindedir.
 • Yardım almak veya yardım almaya teşebbüs etmek veya yardım etmek veya yardım etmeye teşebbüs etmek Sınav sırasında veya molalarda sınav sorularının, konularının veya cevapların tartışılması veya paylaşılması sınavdan sonra sınav sorularının konularının veya cevapların tartışılması ve paylaşılması dahil olmak üzere her türlü iletişim yasaktır. Buna chat, mesaj panosu veya forum, SMS mesajı, metin mesajı, e-posta veya fotoğraflar da dahildir.
 • Bu websitesindeki Bültende yer alan herhangi bir düzenlemeye veya sınav merkezi gözetmeni tarafından verilen ya da herhangi materyalde belirtilen talimatlara uymamak

ETS, sınav uygulama düzenlemelerine veya sınav merkezi gözetmeninin talimatlarına uyulmaması durumunda, sizi sonraki sınavlardan men etme ya da puanlarınızı askıya alma veya iptal etme dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, gereken her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar. Puanlarınız iptal edilirse bildirilmez/raporlanmaz ve sınav ücretiniz iade edilmez.

Sıradaki: Yeniden Sınav Tarihi Belirlenen Sınavlar